Bestyrelse

Oldermand
Anders Clausager, Mahognivej 1, 3650 Ølstykke. Mob: 51236211
Mail: anders.spillemandslauget@gmail.com
Laugets kontaktperson udadtil og formand for bestyrelsen.

Kasserer
Lise Bergsøe, Gudenåvej 17 st. th. ,2720 Vanløse  28201546

Medlemmer
Mette Vedfelt
Marianne Waarkjær
Susanne Friis Rothe
Ebba Nielsen

Suppleanter
Henning Deurell
 
Revisorer
Lise Midtgaard Pedersen
Vidar Frandsen