Bliv medlem

Du kan blive medlem af Roskilde Spillemandslaug ved at henvende dig til
kassereren, Lise Bergsøe på tlf.: 28 20 15 46. Mail: lise.bergsoe@gmail.com
Kontingentet er 250 kr. om året, dog kun 50 kr. for børn og unge under 18 år.
Laugets bankkonto er regnr: 1551 kontonr: 6724264

Som medlem kan du deltage i laugets arrangementer, primært laugsaftenen,
som er den første onsdag i månederne september til maj.
Du har også mulighed for at spille med i lauget, når det fungerer som orkester
ved forskellige lejligheder.
Men ikke mindst, kan du som medlem tage aktivt del i del i et enestående
musisk miljø. Det eneste sted i Danmark, hvor der spilles dansk
spillemandsmusik hver uge året rundt!
Du behøver ikke spille, for at være medlem. Du kan også være medlem for at
støtte praktisk eller økonomisk.
Du har mange muligheder for at udøve musik eller nyde den.


Under laugets kappe er der forskellige spillegrupper, bl.a. ”Forbunken”, en åben
gruppe af mere rutinerede musikere og ”Optimisterne”, som er en gruppe, hvor
laugets spil bliver gennemspillet i mere moderat tempo, og hvor du kan få hjælp
til at komme i gang.

Fra Caféaften maj 2022

Fra Havnespillet juni 2022