Roskilde Folkedanserlaug

Roskilde Folkedanserlaug er i familie med de øvrige foreninger, med selvstændige bestyrelser, under fællesnavnetLirum Larumog blev stiftet i 1975. Der er et nært samarbejde mellem Roskilde Folkedanserlaug, Roskilde Spillemandslaug, Folk Roskilde, Roskilde Spillemandsstævne og Musikaftenskolen Lirum Larum.

Folkedanserlaugets formål er at udbrede kendskabet til og glæden ved folkedans. Der lægges megen vægt på, at det skal være sjovt og uformelt at danse folkedans og der benyttes aldrig dragter.

Vi danser altid til levende musik og har mange gode oplevelser med hinanden.