Julebal d. 16. december 2022

Der gøres klar til indledningen
Der gøres klar til indledningen
Folkets Hus Spillefolk
Folkets Hus Spillefolk
Folkets Hus Spillefolk
Folkets Hus Spillefolk
Roskilde Spillemandslaug
Roskilde Spillemandslaug
Roskilde Spillemandslaug
Roskilde Spillemandslaug
Menuetten
Menuetten
Menuetten
Menuetten
Fællessang med musik fra Kristian og Mette Katrine
Fællessang med musik fra Kristian og Mette Katrine
Kristian og Mette Katrine spiller op
Kristian og Mette Katrine spiller op
Afslutningsspillet
Afslutningsspillet

Billeder fra Juleballet på Østervangsskolen

40 års jubilæum 2015Tak til alle der var med til fejringen af Roskilde Folkedanserlaugs jubilæum.

Roskilde Folkedanserlaugs 40 års jubilæumsdagbegyndte kl. 11med dans på Stændertorvet. De fremmødte dansere dansede med nogle af de mange turister og tilskuere, der var kommet.

I Himmelevs skoles smukt pyntede festsal fortsatte festlighederne med middag kl. 18 med mad fra Kongebakkens slagter, med bl.a. Cornelis Vreeswijk-sange med guitar- og nyckelharpespil af Perry Stenbäck, og Birthe Hansen sang traditionen tro en vise,her. Til middagen var der 92 gæster.

Kl. 20 fik danserne et bredt udsnit af hvad der p.t.forekommer inden for folke- og dansemusikken, lige fra 70-er sange ved af Perry Stenbäck med en dybde der rørte alle og til betagende performancedans med de unge dansedivaer - Embla, samt dans til 3 orkestre.

Roskilde Spillemandslaug spillede til dans hvor vi bl.a. fik de 2 nykomponerede schottischer, der er skrevet af hhv. Jørgen Steen Andersen og Judith Østergård Andersen i anledning af Roskilde Folkedanserlaugs 40 års jubilæum. Roskilde Spillemandslaugs oldermand Ida Soer Johannesen overrakte en gave på 2.000 kr. med ordene om at Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug var afhængige af hinandens eksistens for at musikken og dansen fortsat kan udvikles for laugenes medlemmer. Folkedanserlauget takkede for den fine tale oggave.

Roskildes borgmester Joy Mogensenholdte en utrolig fin festtale som alle lyttede til med stor interesse. I festtalen fremhævede Joy Mogensen den smittende livsglæde og gode danserytme der er i dansen hos jubilaren. Om betydningen af den gode rytme der også kendes fra antikkens fortællinger som er overleveret fra generation til generation ligesom vores dansetradition. Til sidst overrakte Joy Mogensen Roskilde Folkedanserlaug et bevis på at vi havde fået overført et beløb på 4.000 kr. fra Roskilde kommune og sluttede af med at udråbe et Roskilde – hurra for Roskilde Folkedanserlaugs fremtidige virke.

Derefter spillede Rejseorkestret Roskildedanse inkl. Den 4. Sønderhoning som Poul Bjerager havde skrevet i Himmelev for mange år siden.

Roskilde Folkedanserlaug udnævnte 2 æresmedlemmer. Først overrakte nuværende æresmedlem Lisbeth Due Andersen et æresmedlemsbevis til fhv. kasserer Jørgen Jensen fordi han har været en kyndig og skattet kasserer i 22 år (med 5 formænd).
Medstifteren af Roskilde Folkedanserlaug, Poul Bjerager, der har været formand i foreningens 2 første år fik ligeledes overrakt et æresmedlemsbevis for sin betydning for dansen af i dag, ved i Rigsspillemandsordningen at fremhæve, at det vigtigste er, at musikeren spiller med et tydeligt dansetav, der skal understøtte og fremhæve danserytmen for danserne.

Kultur- og idrætschef Birgit Pedersen overbragteæresbeviset til Poul Bjerager med en fin tale med definition af hvorfor og hvad et æresmedlemsbevis betyder både for en forening og for modtageren. Birgit Pedersen fortalte at hun med stor glæde kunne overrække dette æresmedlemsbevis (trykt på blankt papir!) til Poul Bjerager, fordi han også har en stor betydning for kulturens udvikling i Roskilde by.

Den 4 år ældre storesøster Folk Roskilde ønskede Jubilaren tillykke med de 40 års virke ved formand LeneBuch. Vifik doneret en gave af Folk Roskilde: en koncert på Gimle med kun 50,- kr. i entre for gæsterne til orkestret Habadekuk til foråret2016,med en opfordringtilat der gerne må være dans og festunder koncerten.

Efter at Rejseorkestret havde spillet fik Joy Mogensen og Birgit Pedersen overrakt blomsterbuketter som tak for at de ville afse tid til at medvirke med festtale og tale ved æresmedlemsudnævnelsen til Poul Bjerager på denne festdag.

Michael Graubæks orkester Bastard Kvintet spillede den fineste spillemandsmusik, hvor rytmen var krydret med bl.a. jazzrytmer og vidunderligt spil - uden at de forlod spillemandstraditionen i folkemusikken når den er bedst.

De ca. 150 feststemte dansere fortsatte til langt over midnat. Til sidst takkede formanden alle dansere, musikere og hjælpere for deres medvirkentil, at det blev en uforglemmeligjubilæumsfest.

Links fra Kurt Nielsen med fotos og videosnaps af en lille del af festdagen, samt lidt head lines fra avisen om mandagen:

Se 2 indslag fra i lørdag den 19. september:
https://www.youtube.com/watch?v=bZKM1vcJTNc

https://www.youtube.com/watch?v=fyggUe1Xv34

Et par overskrifter om Roskilde folkedanserlaug fraAmtsavisen iRoskilde (bragt den 21. sept. der under jubilæumsfesten havde interviewet danseoldermanden):
”Rabelske dansere har fulgt deres egen takt i 40 år”.

”. Og en mere Svingom: Roskilde Folkedanserlaug var i oprør mod traditionerne ved starten for 40 år siden og danser stadig efter deres egen melodi”.

Ja – så kan vi da heller ikke klage over at der mangler kant til traditionen (kommentar tilføjet af JMA).

Jens Markvard Andersen
Formand

Billeder fra dagen:

GENERALFORSAMLINGSBAL 2013

Lørdag d. 16. marts2013
Taktil alle musikerne i de 5 orkestre og til alle danserne fordi i mødte så talstærkt op til generalforsamlingsballet d. 16. marts. Alle syntes at her havde vi en udsædvanlig god aften med en fin stemning. Her hørte vi, at hver en tone, der blev spillet i dansemusikken i den grad bidrog med et højt løft til aftenens danseglæde. Tak Birthe for det fine sangstykke vi hørte efter fællesspisningen.

Vi har fået mange henvendelser om at dette koncept sagtens kan gentages til næste år, tak.

2666316_orig
3319449_orig
3992878_orig
4118802_orig
4402796_orig
7682006_orig
7889814_orig
9751418_orig
9829593_orig

                                                          SØNDERHONINGDAG OG DOBBELTBAL 2013


Lørdag d. 16. februar2013
Dobbeltballet på Hotel Prindsen i februar blev nok det største tilløbsstykke igennem nyere tid da der var helt booket op med 90 gæster til spisning i restauranten og 154 betalende dansegæster der nød den gode dansemusik.

Igen en succes med de to orkestre.
Rejseorkesteret stod på trappen og spillede imens at gæsterne ankom og alle nød den fine velkomststemning. Jæ Sweevers og Rejseorkestret spillede til dans (Lang Linken måtte melde forfald 10 dage før ballet, da Carl Erik Lundgård var faldet i sneen og havde brækket armen). Jæ Sweevers havde gæsteoptrædende violinspiller med, ved Dorthe Uhrbrand der var med i et sæt.

Dorthe fortalte om hvordan hun var opvokset med at lære at spille musik i Lirum Larum før hun rejste til Fanø og at hun var meget glad for at hun kunne spille med denne aften og samtidig med fik hun lejlighed til at tænke på denne tid med de mange gode minder og dejlige personer hun havde mødt i Roskilde ved igen at stå og spille i Guldaldersalen i Roskilde. Dansernes glæde med de 2 orkestre der her var i deres es – rammerne med de rigtige fine lokaler for et så stort arrangement som vi gennemfører på Hotel Prindsen, var en succes og alle var glade for dagen.

Mange havde også deltaget i aftenskolens undervisning i sønderhoningdans og spilleundervisning med Jæ Sweevers om eftermiddagen på Gråbrødre skole.

Sønderhoningdagen ser ud til at have opnået en sikker form der skal gentages i fremover.

ÅBNINGSBALLET 2012 PÅ KILDEGÅRDEN

Tak til alle for "Åbningsballet 2012" på Kildegården.

Vi havde i år en helt forrygende dag til det årlige åbningsbal den 22. sept.
Som noget nyt havde vi prøvet at give et bud på et initiativ der kunne sikre, at de unge
musikere kan få nogle musikalske erfaringer så de kan videreføre dansemusikken med
et godt spillemandstav, der understøtter og inspirerer danserne med en god oplevelse i
dansen.

Vi var så heldige at vi fik et tilskud på vores ansøgning om et sådant projekt af
Folkemusikrådet. Der var ikke så mange tilmeldte unge elever til instrumentundervisning i
violin og klaverspil med temaet UNG FOLKEMUSIK ROSKILDE 2012 spiller Fanømusik.
Men de unge elever var så kvikke at de i løbet af dagen fik lært musikstykkerne til et helt
langt dansesæt.Dagen startede kl. 10 med undervisning. Kl. 18 var det tid til at mødes med med aftenens
gæster til åbningsballet, for i fællesskab at spise de medbragte madretter. Det blev som
sædvanlig en stor kulinarisk oplevelse. Den blev suppleret med en herlig fællessang fra
Birte og de mere end 50 personer, der var med til fælles madbord.

Derefter blev spillede Roskilde Spillemandslaug med en forrygende energi en fejende let
dansemusik. Det er ikke en selvfølge at det lokale spillemandslaug allesteder kan løfte
dansen så flot. Derfor er det dejligt at kunne sige tak til alle laugsspillerne for den gode
dansemusik.

Fra kl. 21 spillede Lydom, D.Beck, Eget og Bugge sønderhoninger helt frem til kl. 01:30.
Det var første gang i folkedanserlaugets historie at vi har forsøgt os med så lang en
danseaften - og så med sønderhoninger hele aftenen. Det viste sig at det var en sikker
succes som ikke blev mindre af, at orkesteret fik hjælp af de ivrige unge elever i et fuldt
dansesæt med musik i sikkert dansetempo. Her kunne vi virkelig høre hvordan lærernes
smittende undervisning - med spillemandstav efter naturmetoden osv. var gået rent ind
hos eleverne. Tusind tak til de erfarne lærere og eleverne for det fine resultat I havde
opnået.

Vi i bestyrelsen for Roskilde Folkedanserlaug vil gerne sige tak til de mange dansere
der sluttede op om denne aften, til spillemandslaugets sikre orkester og ikke mindst til
orkestret Lydom, D.Beck, Eget og Bugge og de unge kursuselever, der alle gav deres til at
vi fik en fin danseaften med sommerens hotteste orkestre.

Vi har fået nu fået et nyt grundlag til at videreudvikle næste års "Åbningsbal 2013".Siden sidst har en af de unge spillekursister været til optagelsesprøve hos Odense rytmiske skole
og bl.a. spillet "Det første brudestykke", mens buestrøgene blev videooptaget.
Hun er nu blevet optaget på skolen - vi ønsker til lykke.

Det forlyder at der arbejdes på at de unge spilleelever skal spille til dans onsdag den 5. dec.

Jens